Human Resource Management (HRM) is een belangrijke pijler
voor succesvolle organisaties.

Impactum kan u daarin met raad en daad bijstaan!

Met een ervaren beleidsadviseur en manager. Die ook als Mediator kan bemiddelen bij conflicten, zitting kan nemen in Bezwaren- en Klachtencommissies en als Vertrouwenspersoon beschikbaar is.

Arbeidsmediation
HRM
Bezwaren- en klachtencommissie
Vertrouwenspersoon